Monday, 24 February 2014

CHARMINAR

                                                          KABHI DECCAN KI SHAN THA YEH

                                                          JAB DECCAN MAIN TAHZEEB THI
 
                                                          EK JAHTI THI AMAN SHANTI THI

                                                          INSANIYAT KA RAAJ THA YAHAAN

                                                          FIRANGIYAON NE WOH LAGAI AAG

                                                          KE MUSALMAN KI BANAI IMARATH 

                                                          FIRKHAON MAIN BAT KE RAHGAI

                                                          KE ISKI SHAN KO LAG GAYA DAGH

No comments: